Glassverketbolig | Nye Glassverket Hopp til innhold

Mer åpent – tydeligere identitet

Glassverket blir et sted hvor man skal leve – ikke bare bo. Et grønt, trygt og rolig nabolag hvor den mest unike blant mange kvaliteter er den helt spesielle kontakten med Drammensfjorden.

Ny arkitekt

Etter å ha lansert Glassverket i markedet første gang, har vi tenkt oss nøye om. Hvilke tilbakemeldinger har gitt oss ny bekreftelse på kvaliteter vi vil ta med oss videre? Hvilke har gitt oss læring og innsikt som gjør at vi kan tilføre nye kvaliteter og levere et enda bedre prosjekt?

Dette er noen av spørsmålene som har ligget til grunn når Lund+Slaatto Arkitekter har tegnet Nye Glassverket. Løsningen er et prosjekt som i enda større grad enn tidligere knytter kontakt mellom omgivelsene og fjorden.

Viktige grep

Av grepene som Lund+Slaatto legger til grunn for Nye Glassverket kan vi nevne:

  • Flere boenheter med redusert størrelse og pris, som vil gjøre prosjektet aktuelt for enda flere
  • Større avstand og flere åpninger mellom byggene bidrar til enda bedre kontakt med fjorden for alle beboere, brukere av fellesarealer og eksisterende bebyggelse på Åskollen
  • Bebyggelsen i «andre rekke» reduseres i omfang, flyttes lengre unna Svelvikveien og vris på en måte som skaper to intime tun i prosjektet, med et stort fellesareal med ballbaner mellom disse
  • Fellesarealene med ballbaner flyttes opp mot Svelvikveien for å skape en bedre og mer naturlig tilgjengelighet for allmennheten.
  • Det etableres et p-hus under bakken parallelt med første trinn, slik at beboere får permanent parkering når de flytter inn. Det blir direkte adkomst til p-kjeller for de aller fleste leilighetene

Utsikt og sol

Siden det er nærheten til og kontakten med fjorden som utgjør områdets unike kvalitet, vil denne maksimeres for den enkelte beboer. Boligbyggene vil utformes og plasseres slik at de aller fleste leiligheter får utsyn til fjorden fra sine primære oppholdssoner, samtidig som solforholdene optimaliseres.

Arkitektonisk vil hele området fremstå med en tydelig egenart og identitet, der både materialitet, farger og struktur i byggene vil bidra til å skape en differensiert helhet.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med våre meglere

Geir 2 595x595
Name
Geir Gundersen
E-mail
geir@dialogeiendom.no
Phone number
92 62 75 23
Helene 2 595x595
Name
Helene Hoven
E-mail
helene@dialogeiendom.no
Phone number
46 80 80 51
Ruth 2 595x595
Name
Ruth Helling
E-mail
ruth@dialogeiendom.no
Phone number
97 49 66 06
E Rlend NY2 Uten Lamp N Ettside2 595x595
Name
Erlend Skavlem
E-mail
erlend@dialogeiendom.no
Phone number
98 69 98 45

Vi holder deg oppdatert

Ønsker du å holdes oppdatert om utviklingen av prosjektet? Registrer din interesse her.