Torg, brygger og parker

Glassverket blir et sted hvor man kan leve – ikke bare bo. Et bymessig nabolag hvor urbane kvaliteter og rekreasjonsmuligheter inviterer til varierte aktiviteter og skaper naturlige møteplasser for mennesker.

Glassverket EXT 03 Brygge 02 rev

Fjordpromenaden

De 500 boligene får en utforming og arkitektur som underbygger Glassverket som et offentlig tilgjengelig område. Passasjer og brudd i fasadene gir allmennheten naturlige forbindelser til fjordpromenaden, hvor brygger, nedtrappinger og badeplasser inviterer til kontakt med vannet.

Sentralt på tomten – foran de historiske byggene som bevares – legges det til rette for næringslokaler som dekker daglige behov. Matbutikk? Kafé? Lege? Rundt et nettverk av torg og plasser vil det kunne etableres varierte sentrumsfunksjoner på bakkeplan.

Shutterstock 1355929280
Torget2 utsnitt

Vakre uteområder

Et bærende element i den helhetlige planen for Glassverket er store, attraktive og sammenhengende utearealer i tilknytning til fjorden, med en variasjon av bruksområder for alle aldersgrupper. Gode gangforbindelser vil knytte områdene naturlig sammen.

Uteområdene vil inneholde blant annet ballfelt, lekeplasser og oppholdssoner. Trær, planter og vegetasjon vil fungere som romdannende elementer som deler de store, grønne flatene i mindre områder. Mot fjorden vil det blant annet bli anlagt kajakkbrygger og områder for bading.

Mot sentrum fra nord
173 A9507

Bilfritt

På den delen av tomten som grenser opp mot Svelvikveien vil det anlegges en grønn landskapsreparasjon der det i dag er loddrette skjæringer og bratte skrenter. Her vil det etableres parkering for hele Glassverket under bakken, med nedkjøring i begge ender av området. Slik unngår man kjøring inne på området, og sørger for å gjøre Glassverket bilfritt.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med våre meglere

Geir 2 595x595
Name

Geir Gundersen

E-mail

geir@dialogeiendom.no

Phone number

92 62 75 23

Helene 2 595x595
Name

Helene Hoven

E-mail

helene@dialogeiendom.no

Phone number

46 80 80 51

Ruth 2 595x595
Name

Ruth Helling

E-mail

ruth@dialogeiendom.no

Phone number

97 49 66 06

E Rlend NY2 Uten Lamp N Ettside2 595x595
Name

Erlend Skavlem

E-mail

erlend@dialogeiendom.no

Phone number

98 69 98 45

Union logo

Vi holder deg oppdatert

Ønsker du å holdes oppdatert om utviklingen av prosjektet? Registrer din interesse her.